ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۵ ام آذر, ۱۳۹۶، ساعت ۱۰:۰۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش وضعیت متقاضیان تسهیلات رونق تولید و سامانه بهین یاب به واحدهای صنعتی و کشاورزی ۲- رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۵ ام آذر, ۱۳۹۶, ساعت ۱۰:۰۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه جناب آقای مهندس پرزحمت گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را در مقایسه با کشور و عملکرد کارگروه تسهیل و کمیته بررسی و آخرین وضعیت متقاضیان در روند پرداخت توسط بانکها ارائه کردند. ایشان در گزارش خود عنوان نمودند تاکنون ۱۶۴۶  فقره ثبت نام صورت گرفته است شامل ۷۲۷  فقره در بخش صنعت و معدن و ۹۱۹  فقره در بخش کشاورزی و ۲۷۳  فقره تسهیلات در مجموع بخش صنعت و کشاورزی ، پرداخت شده است که ۱۲۸ فقره پرداختی مربوط به صنعت و معدن و ۱۴۵ فقره مربوط به کشاورزی بوده است ، همچنین در خصوص پرداخت ها در دو بخش طرح و واحد صنعتی و کشاورزی و واحدهای درمراحل مصوب ، پذیرفته شده ، رد شده ها گزارش ارائه نمودند و در پایان گزارش جناب آقای مهندس پرزحمت به رتبه استان از نظر تعداد و مبلغ پرداختی و به تعداد جلسات کمیته بررسی و تعداد بررسی و مصوبات اشاره کردند . بانکها نیز در خصوص تعداد و مبلغ  پرداخت ها و برنامه پرداخت تسهیلات رونق تولید در هفته جاری گزارش خود را ارائه کردند . در انتهای جلسه رسیدگی به تعدادی از واحدهای مشکل دار دعوت شده به جهت رفع مشکلشان صورت گرفت و همچنین دبیر جلسه به بانکهای دولتی در خصوص همکاری با متقاضیان ثبت نام شده در بخش بازسازی و نوسازی پیشنهاد همکاری نمودند .

   سپس جناب آقای بابایی مدیرکل محترم تعاون ، کار و رفاه اجتماعی گزارشی در خصوص اشتغال روستایی و طرح های موجود با اعتبارات استانی از جمله طرح تکاپو با تعلق گرفتن  ۲تا ۸ درصد یارانه گزارشی ارائه نمودند .

    در پایان جلسه جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری پس از تشکر از بانکهای ملت ، سپه ، کشاورزی و صادرات باتوجه به رشد پرداخت تسهیلات رونق تولید نسبت به هفته گذشته ، به بانکهای ملی ، رفاه و پست بانک نیز توصیه نمودند به روند کار خود سرعت ببخشند . و خطاب به بانکها اشاره فرمودند با توجه به شناخت بانکها از متقاضیان در بخش بازسازی و نوسازی و ریسک پذیری کمتر جهت پرداخت تسهیلات برنامه ریزی داشته باشید . همچنین به سایر دستگاههای متولی ، نظارتی و فرمانداران محترم تاکید نمودند در خصوص متقاضیانی که تسهیلات  گرفته اند راستی آزمایی داشته باشید تا میزان حصول اهداف پرداختها مشخص و میزان موفقیت و انحراف نمایان شود .