ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۶ ام دى, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مصوبات

دستور

۱- گزارش وضعیت متقاضیان تسهیلات رونق تولید و سامانه بهین یاب به واحدهای صنعتی و کشاورزی ۲-رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۶ ام دى, ۱۳۹۶, ساعت ۱۲:۳۰
جلسات استانداری

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه جناب آقای مهندس پرزحمت گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را در مقایسه با کشور و عملکرد کارگروه تسهیل و کمیته بررسی و آخرین وضعیت متقاضیان در روند پرداخت توسط بانکها ارائه کردند. ایشان در گزارش خود عنوان نمودند تاکنون ۱۶۹۴  فقره ثبت نام صورت گرفته است شامل ۷۴۰  فقره در بخش صنعت و معدن و ۹۵۴  فقره در بخش کشاورزی و ۳۳۲  فقره تسهیلات در مجموع بخش صنعت و کشاورزی ، پرداخت شده است که ۱۵۴ فقره پرداختی مربوط به صنعت و معدن و ۱۷۸ فقره مربوط به کشاورزی بوده است ، همچنین در خصوص پرداخت ها در دو بخش طرح و واحد صنعتی و کشاورزی و واحدهای درمراحل مصوب ، پذیرفته شده ، رد شده ها گزارش ارائه نمودند و در پایان گزارش جناب آقای مهندس پرزحمت به رتبه استان از نظر تعداد و مبلغ پرداختی و به تعداد جلسات کمیته بررسی و تعداد بررسی و مصوبات اشاره کردند . بانکها نیز در خصوص تعداد و مبلغ  پرداخت ها و برنامه پرداخت تسهیلات رونق تولید در هفته جاری گزارش خود را ارائه کردند . در انتهای جلسه رسیدگی به تعدادی از واحدهای صنعتی که در کمیته فرعی نتیجه قطعی حاصل نشده بود در جلسه مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید .

      در پایان جلسه جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن تشکر از مدیران دستگاههای حاضر در جلسه ابتدا از همه دعوت نمودند تا در مراسم راهپیمایی روز یکشنبه شرکت کرده و یکبار دیگر به دشمن اسلام ستیز نشان داده که همدلی و اتحاد مردم ایران بیش از پیش خواهد بود . ایشان همچنین اعلام کردند کلیه دستگاههای اجرائی ، تامین اجتماعی ، مالیاتی ، بانکی ، نظارتی و فرمانداران محترم نسبت به تامین رونق تولید ، راه اندازی و در نهایت ایجاد اشتغال شرایط را تسهیل کرده و خدمات خود را در مورد  شرکتهای مشکل دار ، بدون همانگی استانداری قطع نکنید و صدور اجرائیه نیز به همین روال با هماهنگی کارگروه باشد .