ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۲۸ ام بهمن, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۳۰

مصوبات

دستور

۱-گزارش وضعیت متقاضیان تسهیلات رونق تولید و سامانه بهین یاب به واحدهای صنعتی و کشاورزی ۲-رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۲۸ ام بهمن, ۱۳۹۶, ساعت ۱۲:۳۰
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه جناب آقای مهندس پرزحمت ریاست سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را در مقایسه با کشور و عملکرد کارگروه تسهیل و کمیته بررسی و آخرین وضعیت متقاضیان در روند پرداخت توسط بانکها ارائه کردند . ایشان در گزارش خود عنوان نمودند تاکنون ۱۶۹۳  فقره ثبت نام صورت گرفته است و از این تعداد ۴۳۰  فقره تسهیلات در مجموع بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شده است که ۱۸۲ فقره پرداختی مربوط به صنعت و معدن و ۲۴۸ فقره مربوط به کشاورزی بوده است ، همچنین در خصوص پرداخت ها در دو بخش طرح و واحد صنعتی و کشاورزی و واحدهای درمراحل مصوب ، پذیرفته شده ، رد شده ها و پرداخت مستقیم گزارش ارائه نمودند و در پایان گزارش رتبه استان از نظر تعداد و مبلغ پرداختی و به تعداد جلسات کمیته بررسی و تعداد بررسی و مصوبات اشاره کردند و همچنین گزارش آخرین وضعیت موجود دو سامانه بازسازی و نوسازی و میراث فرهنگی و گردشگری را ارائه کردند ، در ادامه بانکها نیز در خصوص تعداد و مبلغ  پرداخت ها و برنامه پرداخت تسهیلات رونق تولید در هفته جاری گزارش خود را ارائه کردند . در انتهای جلسه رسیدگی به تعدادی از واحدهای صنعتی که در کمیته فرعی نتیجه قطعی حاصل نشده بود در جلسه مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید .

      در پایان جلسه جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری ضمن خیرمقدم ، ایام فاطمیه را تسلیت گفتند و از مدیران بانکی خواستند جهت پیگیری و تعیین و تکلیف پرونده ها ، باتوجه به نزدیک شدن به انتهای سال در اولویت کاری قرار دهند .