ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۶، ساعت ۱۲:۴۵

مصوبات

دستور

۱-گزارش وضعیت متقاضیان تسهیلات رونق تولید و سامانه بهین یاب به واحدهای صنعتی و کشاورزی ۲- رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۱۲ ام اسفند, ۱۳۹۶, ساعت ۱۲:۴۵
سالن جلسات دفتر استاندار

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه آقای لشگری معاون سازمان صنعت ، معدن و تجارت گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را در مقایسه با کشور و عملکرد کارگروه تسهیل و کمیته بررسی و آخرین وضعیت متقاضیان در روند پرداخت توسط بانکها ارائه کردند . ایشان در گزارش خود عنوان نمودند تاکنون ۱۷۳۷  فقره ثبت نام صورت گرفته است و از این تعداد ۴۵۷  فقره تسهیلات در مجموع بخش صنعت و کشاورزی ، پرداخت شده است که ۱۹۲ فقره پرداختی مربوط به صنعت و معدن و ۲۶۵ فقره مربوط به کشاورزی بوده است ، همچنین در خصوص پرداخت ها در دو بخش طرح و واحد صنعتی و کشاورزی و واحدهای درمراحل مصوب ، پذیرفته شده ، رد شده ها و پرداخت مستقیم گزارش ارائه نمودند و در پایان گزارش به رتبه استان از نظر تعداد و مبلغ پرداختی و به تعداد جلسات کمیته بررسی و تعداد بررسی و مصوبات اشاره کردند و همچنین گزارش آخرین وضعیت موجود دو سامانه بازسازی و نوسازی و میراث فرهنگی و گردشگری را ارائه کردند ، در ادامه بانکها نیز در خصوص تعداد و مبلغ  پرداخت ها و برنامه پرداخت تسهیلات رونق تولید در هفته جاری و مشکلات و موانع موجود در پایان سال گزارش ارائه کردند .

      جناب آقای مرادی مدیرکل محترم سیاسی استانداری نیز گزارشی درخصوص مشکلات موجود در برخی شرکتها اشاره کردند و از ریاست جلسه خواستند دراین زمینه مساعدت نمایند.در انتهای جلسه رسیدگی به تعدادی از واحدهای صنعتی که در کمیته فرعی نتیجه قطعی حاصل نشده بود درجلسه مطرح و تصمیماتی اتخاذ گردید و سپس جناب آقای دکترحبیبی معاونت محترم هماهنگی اموراقتصادی استانداری ضمن تشکر از عملکرد خوب بعضی از بانکها ، در کل نسبت به تعداد و مبلغ پرداختی درهفته گذشته ابراز ناراضایتی کرده و از مدیران بانکها درخواست کردند دراین دوهفته باقیمانده از سال عملکرد بهتری نشان دهند و از فرماندارن محترم شهرستانها خواستند بحث مهم نظارت را جدی بگیرید و کمیته ها را فعال نمایند .