ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، ۰۶ ام مرداد, ۱۳۹۷، ساعت ۰۸:۰۰

مصوبات

دستور

۱- ارائه گزارش تسهیلات رونق تولید در سامانه بهین یاب ۲-ارائه گزارش تسهیلات بازسازی و نوسازی توسط بانکها ۳-ارائه گزارش تسهیلات رونق گردشگری توسط سازمان صنایع دستی میراث فرهنگی و گردشگری ۴-بررسی درخواست رفع مشکل واحدهای تولیدی

استانی

زمان مکان

شنبه - ۰۶ ام مرداد, ۱۳۹۷, ساعت ۰۸:۰۰
سالن باغستان سازمان جهاد کشاورزی

اعضا

پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید و قرائت وصیت نامه شهید والا مقام اسلام ، ابتدای جلسه جناب آقای مهندس پرزحمت ریاست محترم سازمان صنعت ، معدن و تجارت ضمن خیرمقدم به مدیران حاضر در جلسه ، گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید را در مقایسه با کشور و عملکرد کارگروه تسهیل و کمیته بررسی و آخرین وضعیت متقاضیان در روند پرداخت توسط بانکها ارائه کردند . ایشان در گزارش خود عنوان کردند ، تاکنون ۸۴۹ فقره در بخش صنعت ، معدن و تجارت و ۱۱۵۳ فقره در بخش جهاد کشاورزی و جمعا ۲۰۰۲  فقره ثبت نام صورت گرفته است و از این تعداد ۶۱۷ فقره تسهیلات در مجموع بخش صنعت و کشاورزی ، پرداخت شده است که ۲۴۷ فقره پرداختی به مبلغ ۳۵۲۹ میلیارد ریال ، مربوط به صنعت و معدن و ۳۷۰ فقره به مبلغ ۱۰۰۴ میلیارد ریال ، مربوط به کشاورزی بوده است ، که از جلسه قبل (۲۳/۰۴/۹۷) تا به امروز تعداد ۱۳ فقره به مبلغ ۱۰۶ میلیارد ریال در مجموع دو بخش صنعت و کشاورزی پرداخت شده است ، همچنین در خصوص پرداخت ها در دو بخش طرح و واحد صنعتی و کشاورزی و پرداخت مستقیم گزارش ارائه نمودند . همینطور آقای مهندس پرزحمت گزارش آخرین وضعیت موجود تسهیلات بازسازی و نوسازی به این شکل عنوان  نمودند که تاکنون ۲۵۵  فقره ثبت نام صورت گرفته است و از این تعداد تنها ۹فقره تسهیلات ، فقط در بخش صنعت و  به مبلغ ۲۳۱.۲ میلیارد ریال پرداخت شده است و تعداد ۷۳ فقره در مجموع صنعت و جهاد دارای مصوبه کارگروه هستند ،که همچنان خواستار تسریع در رسیدگی به پرونده های مصوب شده و پرداخت تسهیلات در این بخش شدند .

      سپس بانکها به ترتیب گزارشی از پرداخت تسهیلات در دو بخش رونق تولید و بازسازی و نوسازی و پرداخت مستقیم ارائه کرده و به تعداد پرونده های در حال رسیدگی اشاره کردند و در ادامه نیز نماینده محترم سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری جناب آقای محمدی گزارشی از آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات رونق تولید و پیگیری پرونده های مصوب و ارسالی به بانکها و مشکلات اعلام شده از سوی متقاضیان اشاره کردند .

           در پایان جلسه جناب آقای دکتر حبیبی معاونت محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری نیز از مدیران حاضر در جلسه از مدیران خواستند که شرایط اقتصاد کشور را درک کنند و با یک تغییر روش مثبت خودشان وارد عمل شوند با مدیران واحدهای تولیدی چهره به چهره شده و حرف آنها را مستقیم بشنوند و فقط به گزارش کارشناسان خود بسنده نکنند و تاکید کردند که دفترچه قرارداد واحدها با شرکت شهرکها دارای اعتبار میباشد و بانکها بعنوان وثیقه آنرا بپذیرند  و از مدیران حاضر در جلسه خواستند که در جلسات بعدی جهت ارائه گزارشات ، خودشان یا حداقل معاون اعتباری حضور داشته باشند . همه مدیران بصورت منسجم در جهت منافع تولید استان حرکت کنند . ایشان مجددا از روند فعلی پرداخت تسهیلات بخصوص در بخش بازسازی و نوسازی ابزار نارضایتی کردند و به عدم همخوانی میزان منابع و میزان مصارف و پرداختی تسهیلات اشاره کردند و مجددا خواستار تشکیل جلسات کارگروه بررسی جهت رسیدگی به پرونده های متقاضیان ، خصوصا در بخش بازسازی و نوسازی شدند .