پيوند دانشگاه و صنعت به تسريع در تحقق اقتصاد مقاومتي كمك مي كند

هدایت الله جمالی پور
دوشنبه, مهر ۱۹, ۱۴۰۰ - ۰۹:۱۰

پيوند دانشگاه و صنعت به تسريع در تحقق اقتصاد مقاومتي كمك مي كند

استاندار قزوين گفت: تحقق اقتصاد مقاومتي و تسريع در توسعه كشور نيازمند تقويت پيوند دانشگاه و صنعت و بهره گيري از نخبگان در حل مشكلات اين بخش است.

 هدايت الله جمالي پور در جلسه اقتصاد مقاومتي كه عصر روز گذشته در سالن اجتماعات استانداري برگزار شد اظهارداشت: توسعه كشور و پيشبرد اقتصاد مقاومتي در گرو تعميق پيوند بين صنعت و دانشگاه است.

جمالي پور افزود: بايد به سمت ارتباط واقعي، تنگاتنگ و عميق صنعت و دانشگاه حركت كنيم و بدانيم براي توسعه كشور چاره اي جز بهره گيري از نخبگان و صاحبان ايده و فكر نداريم.

وي با اشاره به نقش موثر نخبگان در پيشرفت و توسعه كشور تصريح كرد: بايد از ظرفيت نخبگان در حل موانع و مشكلات پيش روي توسعه كشور به شكل حداكثري بهره ببريم تا كارها بسرعت در مسير گره گشايي حركت كند.

جمالي پور يادآورشد: رشد و توسعه كشور در بخش هاي مختلف مرهون تلاش و مجاهدت علمي نخبگان است زيرا نيروي انساني نخبه،كارآمد و متخصص در پيشبرد اهداف توسعه اي كشورها بسيار موثر است و لازم است  نقش نيروهاي انساني درتوسعه جدي گرفته شود.

استاندار قزوين با بيان اينكه ايران در توليد علم در رديف كشورهاي سرآمد دنيا قرار داريم اظهارداشت: با اين وجود آنطور كه بايد و شايسته است از اين فرصت براي توسعه كشور بهره گرفته نشده و نقش اين رشد علمي را آنچنان كه بايد در توسعه كشور مشاهده نكرده ايم و تجديد نظر در لاين عرصه ضروري است.

جمالي پور گفت: در كنار اهميت منابع مادي بايد دانست كه ارزش سرمايه هاي انساني بيشتر و با اهميت تر است و بايد از تجربه ديگر كشورها در اين عرصه نيز استفاده كنيم.

استاندار قزوين بيان كرد: گاهي اوقات به نظر مي رسد صنعت خود را از نخبگان بي نياز مي داند و گاهي نخبگان خود را از صنعت بيگانه تلقي كرده اند و اين رويكرد ايراد دارد.

جمالي پور افزود: خيلي از دانشگاه هاي ما وابسته به منابع دولتي بوده و خود را از حمايت صنعت بي نياز دانسته اند و صنايع نيز خود را نيازمند دانشگاه ها نمي دانند و شاهد آثار زيانبار آن در توليد و اقتصاد هستيم.

وي با اشاره به تاكيد مقام معظم رهبري بر پيوند علم و صنعت،گفت: اگر خواهان توسعه كشور و تحقق اقتصاد مقاومتي هستيم بايد براي ايجاد عميق تر اين پيوند تلاش كنيم.

استاندار قزوين در ادامه حادثه تروريستي اخير در كابل و كشتار نوجوانان دانش آموز افغانستاني را محكوم كرد و افزود: كشتن افراد بي گناه در هيچ مكتبي پسنديده نيست و دور از اخلاق و انسانيت بوده و محكوم است.

جمالي پور با بيان اهميت شركت در انتخابات هم گفت: اميدواريم در اين دوره نيز شاهد برگزاري انتخاباتي سالم و باشكوه با مشاركت حداكثري مردم باشيم.