برنامه های ۱۲گانه اقتصاد مقاومتی

۱-- برنامه ملی ارتقای بهره وری

(رئیس: سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 دبیر: سازمان ملی بهره وری ایران

 1. طرح ارتقای بهره وری نیروی کار(وزارت تعاون ،کارو رفاه اجتماعی)
 2. طرح ارتقای بهره وری سرمایه (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 3. -طرح ارتقای بهره وری انرژی(وزارت نفت)
 4. طرح ارتقای بهره وری آب(وزارت جهاد کشاورزی)

 

۵-برنامه ملی برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بوجه به نفت

  (رئیس: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

  دبیر: امور تلفیق بوجه

 1. طرح اجرای بوجه ریزی مبتنی بر عملکرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 2. طرح پایداری منابع درآمدی دولت (سازمان امور مالیاتی کشور)
 3. طرح بهینه سازی اندازه و ساختار دولت (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 4. طرح اصلاح ساختار مالی دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 5. تقویت خود اتکایی استان ها(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 6. شفاف سازی بودجه هزینه ای و سرمایه ای دولت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 7. طرح افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی ازمنابع حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی تا قطع کامل وابستگی بودجه به نفت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 

 

۹-برنامه ملی توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پایین دستی و توسعه بازار  

 (رئیس: وزیر نفت )

     دبیر: امور انرژی

 1. طرح توسعه صنایع مبتنی بر نفت و گاز(وزارت نفت)
 2. طرح افزایش سهم تجارت نفت و گاز و فرآورده های نفتی در بازارهای جهانی(وزارت نفت)
 3. طرح ایجاد تنوع در بازارهای هدف (وزارت نفت)
 4. طرح توسعه فناوری و تحقیق و پژوهش در نفت و گاز (وزارت نفت)
 5. طرح ایجاد ذخایر راهبردی به منظور اثر گذاری در بازارهای جهانی(وزارت نفت)
 6. طرح افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز از میادین مشترک (وزارت نفت)

 

 

۲- برنامه ملی پیش برد برون گرایی اقتصاد(توسعه صادرات غیر نفتی)

 (رئیس: وزیر امور اقتصاد و دارایی)

 دبیر: مور اقتصاد کلان

 1. طرح توسعه صادرات غیر نفتی(سازمان توسعه تجارت ایران)
 2. طرح جذب سرمایه گذاری خارجی(سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران)
 3. طرح دیپلماسی اقتصادی(وزارت امور خارجه)
 4. طرح توسعه ظرفیت های صادراتی مناطق آزاد(شورای هماهنگی مناطق آزادتجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی)
 5. طرح توسعه زیر ساخت های تجارت خارجی و ترانزیت (وزارت راه و شهر سازی)
 6. طرح توسعه تعاملات فناورانه بااقتصاد بین الملل و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان(معاونت علمی وفناوری رئیس جمهور)

 

 

 ۶-برنامه ملی توسعه اقتصاد دانش بنیان

 (وزیر صنعت ، معدن و تجارت)

دبیر: امور تحقیقات و فناوری

 1. طرح دانش بنیان کردن اقتصاد و جامعه (وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری)

      ۲.طرح افزایش روند رشد نوآوری(معونت علمی و فناوری رئیس جمهور)

   ۱۰-برنامه ملی هدفمند سازی یارانه ها

 (رئیس: معاون اجرایی رئیس جمهور )

دبیر: امور اقتصاد کلان

 1. طرح استفاده از ظرفیت هدفمندی یارانه در فعالیت های تولید کالا و خدمات (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 2. طرح بهره گیری از ابزارهای قیمتی و غیر قیمتی برای کاهش میزان یارانه مصرفی(وزارت امور اقتصادی و دارایی)

 

 

۳-برنامه ملی ارتقای  توان تولید ملی(درون زایی اقتصاد)

 (رئیس: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

  دبیر: معاونت توسعه  امور تولیدی

 1. طرح توسعه سیاستهای پولی و اعتباری (بانک مرکزی ج.ا.ا)
 2. طرح تقویت سرمایه انسانی و توسعه کارآفرینی (وزارت تعاون،کارو رفاه اجتماعی)
 3. طرح گسترشپوشش استاندارد(سازمان استاندارد ایران)
 4. طرح امنیت  غذایی و تولید محصولات راهبردی (وزارت جهاد کشاورزی)
 5. طرح توسعه رقابت پذیری اقتصاد (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 6. طرح تقویت نظام تامین منابع مالی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 7. طرح توسعه تولید صنایع دستی، فرش و گردشگری (سازمان میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری)
 8. طرح سیاست های تجاری (کنترل واردات) متناسب با توان داخلی کشور(وزارت صنعت،معدن و تجارت)
 9. طرح رقابت پذیر کردن استان ها (وزارت کشور)
 10. طرح توسعه و نوسازی صنایع کشور(وزارت صنعت،معدن و تجارت)
 11. طرح توسعه معدن و صنایع معدنی (وزارت صنعت،معدن و تجارت)
 12. طرح بکارگیری ظرفیت ها و قابلیت های متنوع در جغرافیای مزیت های کشور(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)

 

 

۷-برنامه ملی گفتمان سازی و فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

 (رئیس: رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)

 دبیر: امور فرهنگ،گردشگری  و ورزش

 1. طرح تشویق همکاری های جمعی و مشارکت آحاد مردم در اقتصاد (سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا)
 2. طرح تقویت فرهنک مدیریت جهادی (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور)
 3. طرح اصلاح رفتارهای فعالان اقتصادی و خانوارها(وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 4. طرح گفتمان سازی و اعطای نشان اقتصاد مقاومتی(وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)

 

 ۱۱-برنامه ملی مردمی کردن اقتصاد

 (رئیس: وزیر امور اقتصاد ی و دارایی )

دبیر: امور بنگاه ها، شوراها و توسعه مشارکت های مردمی

 1. طرح توانمند سازی بخش خصوصی(وزارتامور اقتصادی و دارایی)
 2. طرح اصلاح نظام  مالی برای واگذاری فعالیت ها به بخش غیر دولتی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 3. طرح تداوم و تسریع  اجرای سیاست های ابلاغی اصل ۴۴ (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 4. طرح محدود کردن نقش ووظایف دولت به امور حاکمیتی و تصدی های اقتصادی اجتماعی اجتناب ناپذیر(وزارت امور اقتصادی و دارایی۹
 5. طرح کاهش نقش دولت در اجرای طرح های عمرانی (وزارت امور اقتصاد ی و دارایی)

 

 

۴-برنامه ملی عدالت بنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی

 (رئیس: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

دبیر: امور برنامه ریزی ،آمایش سرزمین و محیط زیست

 1. طرح عدالت بین منطقه ای و عدالت سرزمینی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 2. طرح تحقق عدالت بین نسلی و چگونگی استفاده از انفال(سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 3. طرح توانمند سازی فقرا و محرومین (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور)
 4. طرح سهم بری عادلانه عوامل تولید با تاکید بر سرمایه انسانی (وزارت امور اقتصادی ودارایی)

 

۸-برنامه ملی شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد  

 (رئیس: وزیر امور اقتصادی و دارایی )

 دبیر: معاونت توسعه و مدیریت و سرمایه انسانی

 1. طرح دولت الکترونیک و همراه (معاونت توسعه منابع انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۹
 2. طرح مبارزه با اقتصاد زیر زمینی و قاچاق (وزارت کشور)
 3. طرح شفاف سازی و مبارزه با فساد مالی، ادارای و اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی)
 4. طرح توسعه اقدامات فرهنگی مبارزه با فساد( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)
 5. طرح توسعه و حمایت ازماکیت فکری و معنوی و امنیت حقوق مالکیت(وزارت دادگستری)

 

 

 ۱۲--برنامه ملی سیاست های پولی و ارزی

  (رئیس: رئیس کل بانک مرکزی ج.ا.ا )

 دبیر: ...

 1. طرح ارتقای کارایی، شفافیت و نظارت در بازار پول کشور (بانک مرکزی ج.ا.ا)
 2. طرح تنظیم سیاست های ارزی سازگار با اقتضائات اقتصاد مقاومتی(بانک مرکزی ج.ا.ا)